miensjename

wólke drieve züetend
langs de loeët
wasser sjtreumt kabbelend
in de baach
wink roesjt flüsterend
durch de beum
miensje oame klinkend
sjtimme

e kink is jebore
oes wólke, wasser
wink, miensje

name klinke
miensjename

2009