tusjeblomme202001A
tusjeblomme202006
tusjeblomme202007
tusjeblomme202008
tusjeblomme202009

tusje blomme

blomme umsjwerme
e jediech
keure klure
winke wöad
kinger umsjwerme
e jediech
sjtil zunt ze

ze kome tseruk
de kinger
um tse keure
tse winke
tse sjwerme

i sjtilte
óch de blomme
 

 


Blomme

Blomme en plantse hauwe vruier ing angere betseechnoeng da noen. Doa woeët mieë noadroek óp simboliesje en jeneëskreftieje betseechnoeng jelaad. Blomme woar jet vuur bezóngere jeleëjehete.

 

 

Joelie
Ee joelie huet nog bij de ieëtsjte helf van ’t joar. E ‘jeweun’ joar va dreihóngedvunnef-enzessieg daag is jenauw haof verbij óp tswai joelie um tswelf oer ’t middaags. E sjrekkeljoar is durch d’r ekstra daag in d’r fibberwaar jet ieëder haof verbij, um middenaat van ee óp tswai joelie.

 


Planete

Vunnef joelie um drei-entswantsoerdrissieg kan me in 't zuudoste Jupiter zieë óp klinge aafsjtand boave d'r mond. Links va hön sjteet Saturnus. Tswelf joelie, 't mörjens um veer oer sjtunt Mars en d'r mond kót bijenee in 't zuudoste. Zivvetsieng joelie um veeroerdrissieg dunt dat d'r mond en Venus.


 

D'r jank van de tsiet

't Nui bóch van d'r Wim Heijmans kan me jelde bij de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. I Kirchroa-wes bij Primera. Me kan 't óch besjtelle bij de uitgeverij TIC i Mastrich. ISBN 978-94-91561-80-1

 

 


Jediech van d'r mond

 
 

 

D'r Jank van de Tsiet

Wim Heijmans
 

 


Maandagavond 18 januari 2021
19.30 - 21.30 uur
Sjevemethoes, St. Pieterstraat 3, Kerkrade.

Namens Stichting De Drie Ringen nodig ik jullie uit voor een avondje met de Kerkraadse dialectschrijver, Wim Heijmans.
Op het tweede festival Sjiek, kreeg Wim Heijmans voor zijn boek, D'r Jank van de Tsiet, de Sjiek Literatuurprijs 2019. Het boek beschrijft in tientallen verhalen en gedichten hoe de tijd verloopt van begin januari tot eind december.
Aansluitend aan de boekenweek komt Wim voor ons een lezing verzorgen. Het belooft een mooie avond te worden.... voor wie houdt van literatuur, poëzie, taal en dialect of wie daar nieuwsgierig naar is. Laat u verrassen!
Interesse? Dan kun u zich opgeven via onze website: www.dedrieringen.org
Kosten € 10,00 inclusief aangekleed kopje koffie of thee.

 

Vertaling gedicht

tussen bloemen

bloemen omzwermen
een gedicht
strelen kleuren
zwaaien woorden
kinderen omzwermen
een gedicht
stil zijn ze

ze komen terug
de kinderen
om te strelen
te zwaaien
te zwermen (dromen)

in stilte
ook de bloemen

 


 

 Vinster

’t Is vrug in d’r möje. Inne vrachwaan laant inne container aaf. Vöal krach i jen sjtroas. Vuur ’t hoes van d’r Hoepermans. Ing tsiet jeleie is e zieng vrauw hingernoa jejange. In alle vrid. Noa de ónendliegheet. De kinger hant wat wiechtieg is vuur de erinneroeng an hön hemet i doeëze en tute mitjenoame. In ’t hoes sjteet de res. Weëd hu ópjehold durch e bedrief van óprume. Ze zunt mit inne man of zes. Inne verhoeswaan vieët bis hinger d’r container. Wat uvver is blaeve van ’t innere Hoepermans-leëve kunt eroes. I ónbekande heng. Va weëd jeet in d’r waan. Weëd dri jezatsd. De res in d’r container. Weëd jewórpe. Hei en doa kiekt me hinger de vinster. Zient ing erinneroeng ópjebórje weëde. E sjtuk óch va hön leëve. In d’r noamiddieg zunt ze veëdieg. ’t Hoes leëg in inne daag. Zaachens van e jans leëve. In inne zuet Hoepermans. Vare de sjtroas eroes. Ing erinneroeng bliet. Hinger de vinstere.

PLATTE-WEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

teller

878882
vandaag40
gister113
deze week653
maand1251