werm vus

klumpjer va sjoem
sjongsreme va drop
neus van d’r boom
printe van d’r bekker
allenäu in d’r sjong
vuur de vus is jing plaatsj
die blieve an duur
en krient ze ’t kaod
da sjnüts iech jans flot
d’r sjong leëg
hulps te miech mit?

kóm sjnütse
werm vus zunt óch zus

2007