jeheem

fluuster
jans sjtil
sjtiller wie sjtil
fluuster, fluuster
iech han e jeheem
nit tse zieë
jans sjtil
nit tse hure
of toch, joawaal
alling durch miech
iech fluuster
jans sjtil
alling vuur miech
nè, óch e bis-je
vuur diech
hüetste ‘t
jinne zage, wa
’t is jeheem

2007