COLUMNS OVER KERSTMIS

 

   
        Krisbeum   2006 detsember
Krisman  2006 detsember
Winkterrouw   2007 detsember
Krishoof  2007 detsember
Kermis  2007 detsember
De lü van d'r krisboom  2008 detsember

Midde winkter   2008 detsember

Eëzel en aos   2009 detsember
Fietsehok   2009 detsember
Tswaide krisdaag    2009 detsember

Advent  2010 detsember

Toeën   2010 detsember

E kris-jediech   2010 detsember

De tswaide keëts   2011 detsember

De dreide keëts   2011 detsember

 

De veerde keëts   2011 detsember

Hats   2012 detsember

Zoeëlang   2012 detsember

Krisroeës  2012 jannewaar

Veer keëtse tse joa  2012 detsember

Tswai keëtse tse joa  2012 detsember

Ing keëts tse joa   2012 detsember

Ing inkel vlam   2013 november
Sjien 2013 detsember
Kloar  2013 detsember
Vuursjoes  2013 detsember

Tsirkes   2014 november

Natoervólk   2014 detsember

Klumpjer  2014 detsember
Vesper  2014 detsember

 

               

Bijenee   2015 november

Jesjiechte-vertseller  2015 detsember

Voet en heem 2015 detsember
Kome en joa  2015 detsember
Bauw Krismes  2015 detsember
Voet  2016 november

Keëtse i lampe  2016 detsember
Zoeë tse zieë  2016 detsember
Zoeëlang  2016 detsember
Kautsj   2016 detsember
E nui joar  2016 detsember
Woarum    2017 detsember

Sjweëve    2017 detsember
Klink      2017 detsember   
Sjtere-oge    2017 detsember