't sjneit

't sjneit vlokke wies
tse sjpieële zoeë sjun
dat winktersjpel

't sjneit confetti bónk
tse zieë zoeë sjun
dat klonesjpel

't sjneit tsoekker zus
tse èse zoeë sjun
dat poeffelsjpel

't sjneit
wat sjun


2008