uvverzie

ing vrauw leuft uvver ing bruk
noa de uvverzie
e junke zitst bij ’t wasser
heë vauwt ing kling boot
oes e wies papier
en sjtiegt in
heë viert voet
noa de uvverzie
van de welt

de vrauw winkt en leuft
noa de uvverzie
van de sjtad

2004