(laat u voorlezen!)  

 

 

engele-sjtimme


hoeëg oes de wólke
van d'r himmel neer
oame engele-sjtimme
himmelsje moeziek
keëtse-vlamme wieje
in inne winktersjlof
ónger ing sjneidekke
werme ziech an
wöad, sjtimme, moeziek

 

an engele

 

2011