dichtbundel 't park - page 7

oes de loeët
daalt ze neer
modder eëd
in e decor
va wasser, lit
moeziekante
blommecoulisse
in de oavendzon
e lid klinkt
uvver binnezie
uvver boesezie
e klankbord
tusje lu
inne echo
in de tsiet
torso
modder eëd
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook